Sök i bloggen

2009-02-13

Paus i arbetet tills jag har nya informationskällor.

Hej alla läsare. Jag är ledsen att jag inte informerat er tidigare. Tyvärr har Erik Olsson Fastighetsförmedling slutat med länken från jämförelsepris till en lista med bakomliggande data. Därför kan jag inte fortsätta med statistiken. Jag har avvaktat att meddela detta, då jag har försökt förmå EO att återinföra informationen. Tyvärr har jag inte fått något svar på mitt email till dem.

Om någon här har några alternativa källor till (även mindre urval) statistik, är jag öppen för förslag. Dock behöver dom vara dagsfärska för att jag ska tycka att det är värt att sammanställa dem.

Ifall jag inte hittar nya intressanta källor, vill jag passa på att tacka de som har bidragit med bra kommentarer (minst 95% av inläggen). Jag vill också tacka alla som har klickat på länkar här och där, då jag har "tjänat" 78 USD under hela perioden. "tjänat" eftersom Google inte betalar ut något förrän man har 100 USD på kontot.

Mitt huvudsyfte med att sammanställa data, var dock inte att känna storkovan, då hade jag slutat för ett år sedan.... Istället var det att försöka föra in fakta i "debatten" om vart bostadsmarknaden är på väg. Jag tyckte det var mycket tydligt att det var människor med egenintresse som uttalade sig och fick utrymme i media i övrigt. Det enda jag tycker var tråkigt, var att di.se tog bort mina länkar till bloggen varje gång jag försökte lägga in dem i deras kommentar-sektion. Samtidigt som de gladeligen lade in vilket uttalande som helst från exempelvis vilken mäklare som helst . Jag har försökt förmå di.se att förklara på vilka grunder de tar bort mina länkar, men de har aldrig återkommit med svar...Det har

2008-12-13

Vecka 50: verkar ganska brunt (OBS ny skala)

Priserna är återigen under 40000 och på lägsta nivå sedan mätningen startade (låter mer spektakulärt än vad det är... mätningarna startade i augusti 2007). Budstarten är dramatiskt ned. Vid närmare anblick finner man att det förmodligen beror på en oproportionerlig andel söderlägenheter denna vecka (visas ej).

Om man däremot tar lägenheter sålda under december så visar det sig att vi har en normal mix under den tvåveckorsperioden (borde vara c:a hälften av tidigare fullständiga månader) , se tabellen under följande graf. (Jag litar på att ni är intelligenta nog att bortse från stora rörelser i stadsdelspriser, där dessa är baserade på få försäljningar). Observera att föra veckans data därmed var underviktad i söderlägenheter.

Enligt ovan (normal mix under senaste två veckor) är det därför rimligt att titta på December månads data. Vi drar därför slutsatsen att priserna är fallande, och att desutom budstarterna är fallande. Naturligtvis är december en dålig månad för försäljningar, se bara förra årets utveckling (på annant ställe i bloggen) och därför behöver detta inte med säkerhet betyda att räntesäkningen inte har haft någon effekt .

2008-12-07

vecka 49:


Det blir spännande att se nästa vecka om priserna påverkas av räntesänkningen.

2008-11-30

November månad: oförändrat jämfört med Oktober, men trenden neråt?

Däremot verkar priserna ha fallit den sista veckan. Detta till helt normala utgångspriser. Naturligtvis är 10 försäljningar ett för litet urval för att dra långtgående slutsatser på, så vi får vänta några veckor till innan vi vet vad som egentligen händer:


Jag skulle också vilja tacka för alla utmärkta och insiktsfulla kommentarer på förra veckans inlägg. Delar (men inte alla) av era åsikter och kommentarer har jag redan uttryckt i tidigare bloggar, men alla har i alla fall givit nya infallsvinklar. Läs dem gärna! Här följer några svar/kommentarer från mig:

Efter att nu ha börjat ana vad som avses med case Shiller (behöver nog läsa på lite till), måste jag tyvärr meddela att jag inte kommer att göra det, pga tidsbrist (och data-brist). Framförallt finner jag bristen på snabb rapportering mer akut än bristen på adekvat statistisk behandling (Mäklarstatistik gör nog en helt ok statistisk behandling av sin data), och jag tror att det är där jag kan bidra med något.

En annan kommentar behandlade hur snabbt rörelser på bostadsmarknaden sker. Jag personligen börjar nog luta till att rörelserna sker väldigt snabbt även på bostadsmarknaden. Men eftersom den rapporterade statistiken ofta är rullande 12 månaders (i bästa fall 3 månaders) kombinerat med flera månaders eftersläpning (SCB - husmarknaden), ger det illusionen av en långsam marknad.

2008-11-23

vecka 47: priserna fortfarande runt 45000?

Priserna går upp, men detta kan mycket väl bero på en onormal lägenhetsmix denna vecka ( höga utgångspriser)


Sedan var det en kommentar till förra inlägget som tyckte jag skulle göra ett svenskt case-shiller. (antar han menade att jämföra KPI utveckling med hus/fastighetsprisutveckling). Denna gjorde någon annan i September 2007 genom att överlagra graf (med data från SCB) med en case-shiller graf. Jag testade själv med siffror från SCB och det såg likadant ut. Men varning, man väljer ju själv var man vill att det svenska indexet ska börja i den amerikanska grafen.

Som jag förstår hypotesen, ska KPI utveckling och husprisutveckling ska gå parallelt - dvs konstant kvot mellan dem.

Som ni ser, kan man om man tror på hypotesen gissa sig till när botten är nådd, och hur stor fallhöjden är. Men som jag har argumenterat för i ett tidigare inlägg (tror jag), så ska man nog undvika att tolka huspris/KPI = konstant som en absolut sanning.

Det borde finnas mer data att stoppa in nu eftersom det har gått ett år sedan jag (och den som har gjort grafen) gjorde analysen.